Ginekologia onkologiczna

1Laparoskopowe usunięcie cysty/torbieli/jajnika (jednostronnie/obustronnie)od 4000 zł
2Laparoskopowe usunięcie przydatków jednostronnie/obustronnieod 4000 zł
3Laparoskopowe usunięcie mięśniakówod 4500 zł
4Laparoskopia zwiadowczo-diagnostyczna z pobraniem wycinków, z usunięciem zrostówod 3500 zł
5Laparoskopowe sprawdzanie drożności jajowodów
- z histeroskopią diagnostyczną
- z histeroskopią operacyjną
- z usunięciem cysty
- z usunięciem mięśniaka
- z plastyką jajowodów
od 3500 zł
6Laparoskopowe, nadszyjkowe usuniecie macicy (LSH) bez przydatków/ z przydatkmi (z fikscją lub bez)od 5300 zł
7Laparoskopowe, totalne usunięcie macicy (TLH) bez przydatków/z przydatkami, ew. podwieszenie pochwy, ew. użycie syntetycznego materiały MESHod 5800 zł
8Histerokopia diagnostyczna bez wycinków2000 zł
9Histeroskopia oepracyjna + resekcja endometrium/usunięcie polipa/ usuniecie przegrody/ usuniecie mięśniaka od 2800 zł
10Histeroskopowe odtowrzenie jamy macicy w zespoe Ashermana w asyście laparoskopiiod 4800 zł
11Tracheloktomia radykalna z laparoskopowym usunięciem węzłów chłonnych13 000 zł

Operacje ginekologiczne drogą laparotomii

1Operacja na przydatkachod 4500 zł
2Amputacja trzonu macicy/usunięcie mięśniaków macicy (myomectomia)od 4500 zł
3Całkowite usunięcie macicy bez przydatków lub z przydatkami + MESH lub bez MESHod 5300 zł
4Podwieszenie macicy lub pochwy + ew. użycie materiału syntetycznegood 3900 zł
5Wycięcie endometriozy z blizny w powłokachod 3300 zł

Operacje pochwowe

1Plastyka szyjki macicy +/lub przedniej ściany pochwy/tylnej ściany pochwy/kroczaod 2500 zł
2Przezpochwowe usunięcie macicy bez przydatków/z przydatkmi + ew. plastyka tylnej ściany pochwy i kroczaod 4700 zł
3Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnymod 2200 zł
4Redukcja warg sromowych - Labioplastykaod 3400 zł
5Konizacja szyjki macicy w znieczuleniu miejscowym LLETZ/ wycięcie zmiany z wycinkiem LLETZ (gabinet zabiegowy)od 600 zł
6Konizacja klasycznaod 2700 zł
7Konizacja szyjki macicy w znieczuleniu ogólnym LLETZod 1800 zł
8Operacja nietrzymania moczu bez użycia taśmy urologicznejod 3100 zł
9Operaca nietrzymania moczu z użyciem taśmy urologicznej TOT/TVTod 4000 zł
10Odtworzenie błony dziewiczejod 4000 zł
11Usunięcie błony dziewiczej (defloracja medyczna) w znieczuleniu ogólnymod 1200 zł
12Usunięcie błony dziewiczej - znieczulenie miejscowe (Gabinet zabiegowy)od 600 zł
13Badanie drożności jajowodów/hydrosonografia/SIS (Gabinet zabiegowy)
- z użyciem cewnika
od 600 zł
14Badanie drożności jajowodów/hydrosonografia/SIS (Gabinet zabiegowy)
- z zasotowaniem pianki hycosy
od 830 zł