bol-kregoslupa

CZYM JEST BÓL?

Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym z rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. Podstawowa funkcja bólu to jego rola ostrzegająco-ochronna. Ostrzega o zagrażającym w następstwie urazu, choroby, uszkodzeniu tkanek i wyzwala odruchową i behawioralną odpowiedź organizmu mającą na celu ograniczenie do minimum skutków tego uszkodzenia.

JAK LECZYMY BÓL W MEDICAL CLINIC PODHALE?

Ból przewlekły jest chorobą samą w sobie, wymagającą wielokierunkowego postępowania terapeutycznego. W przypadkach, w których leczenie przyczynowe bólu jest niemożliwe, należy wdrożyć program leczenia rehabilitacyjnego, a mianowicie terapię manualną, która jest bezpośrednio ukierunkowana na przyczynę bólu, np. stan zapalny, napięcie tkanek. Terapia manualna jest naturalnym i nieinwazyjnym sposobem udzielania pomocy chorym z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i układu ruchu. Istnieje wiele różnych metod, które mają jednak wspólne cechy – polegają one na odblokowaniu zablokowań w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Zabieg terapii manualnej polega na leczniczym oddziaływaniu poprzez odpowiedni ucisk w określone miejsca na ciele człowieka. Wykonuje się go na specjalnym stole manipulacyjnym, który swoim wyglądem przypomina leżankę lub stół do masażu.