648A9015

REHABILITACJA DZIECI W MEDICAL CLINIC PODHALE

W Centrum Rehabilitacji Medical Clinic Podhale zajmujemy się się także rehabilitacją naszych najmłodszych Pacjentów oraz młodzieży. Zajmujemy się rehabilitacją dzieci już od momentu narodzin, aż do wejścia w dorosłe życie, oferując nowoczesne i cenione na świecie metody fizjoterapii. Nasi terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii niemowląt, dzieci oraz młodzieży z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i wadami postawy. Specjalizujemy się w rehabilitacji pediatrycznej, zajmując się usprawnianiem pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, a także schorzeniami ortopedycznymi. Wspieramy rozwój dziecka już od pierwszych chwil życia. Wiemy  że profilaktyka, wczesna diagnostyka i terapia dają szansę na zdrowy i prawidłowy rozwój.

Pracując wieloma znanymi na świecie metodami terapii zapewniamy dzieciom kompleksową oraz profesjonalną rehabilitację. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego pacjenta.

METODA VOJTY

Metoda stosowana na całym świecie od ponad 50 lat. Sprawdziła się jako skuteczna metoda rehabilitacji u wielu niemowląt z zaburzeniami rozwoju i u małych dzieci z zaburzeniami w sferze motoryki, szczególnie gdy przyczyną były wady rozwojowe lub zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dedykowana dla dzieci z trudnościami w rozwoju, które maja tzw. blokady, nie pozwalające im na prawidłową motorykę. Drogi nerwowe w mózgu są często tylko zablokowane, ale nadal dostępne i nie zdążyły się jeszcze utrwalić nieprawidłowe ruchy zastępcze. Dlatego aby osiągnąć jak najlepsze efekty, należy rozpocząć rehabilitację już od pierwszych dni życia. Rehabilitacja metodą Vojty nie trenuje biernie gotowych czynności lecz pobudza mózg, uaktywniając wrodzone zdolności ruchowe pacjenta. Specjalistyczna metoda rehabilitacji dzieci, prowadzona indywidualnie dla każdego.

Rehabilitacja metodą Vojty gwarantuje poprawę stanu zdrowia u osób z następującymi schorzeniami:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci (zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśni)
 • asymetria ustawienia ciała
 • kręcz szyi, dysplazja stawu biodrowego
 • porażenie splotu barkowego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • opóźnienie ruchowe
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne)
 • skolioza
 • stany po wylewie
 • problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się
 • wady postawy, wady kolan i stóp
 • nieprawidłowości w chodzie

METODA NDT-BOBATH

Metoda NDT-Bobath jest najbardziej popularną metodą stosowaną na całym świecie. Metoda nazywana leczeniem neurorozwojowym, najbardziej  przydatna w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.Rehabilitacja dzieci tą metodą ma na celu  pomóc dziecku w prawidłowym wszechstronnym rozwoju dziecka.   Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie po648A8950szczególne części, dzięki temu dostarcza prawidłowe  doznania sensoryczne (czuciowe, ruchowe, przedsionkowe,  wzrokowe i słuchowe). Poprzez wspomaganie prawidłowego ruchu i odpowiednią stymulację ciała dziecka zapewniamy pojawienie się prawidłowych wzorców ruchowych jednocześnie wyhamowując patologiczne odruchy. Dzięki temu wpływamy  bezstresowo na prawidłowy rozwój dziecka. Każdy ruch jest odpowiednio zaplanowany a rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie dla dziecka. Usprawnianie metodą NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich codzienny rytm dnia. Rodzice uczeni są zabiegów pielęgnacji, sposobu karmienia, noszenia czy prawidłowej zabawy z dzieckiem. Poprzez systematyczne wykonywanie  tych czynności wpływamy na  utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych jakie dziecko powinno prezentować w danym wieku.

Metoda NDT-Bobath  zapewnia poprawę stanu zdrowia u dzieci z następującymi schorzeniami:

 • wcześniaki
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • obniżone napięcie mięśniowe
 • asymetria ustawienia ciała
 • dziecko z ciąży ryzyka
 • dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego
 • kręcz szyi
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • opóźnienie ruchowe
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne)
 •  problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się

Zobacz galerię

648a8984648a897314610854_1244559088940472_271406827_n