Godziny otwarcia
pon - pt 8:00 - 21:00
sob 8:00 - 18:00

ul. Nowotarska 294,
34-431 Waksmund
flagi projektowe

prof. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Hepatolog

Hepatolog

Nauczyciel akademicki i lekarka, hepatolog i specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych, zdrowia publicznego, a także posiadaczka I stopnia specjalizacji z dziedzin: choroby wewnętrzne i mikrobiologia lekarska.

*aktualne terminy przyjęć są dostępne pod numerem telefonu: 18 264 40 00

 

Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w ówczesnej Akademii Medycznej w Białymstoku i tam też przeszła wszystkie szczeble rozwoju lekarskiego i naukowego. Po osiągnięciu uprawnień zawodowych kierowała Zakładem Fizjologii Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, następnie – po wygraniu poszczególnych etapów postępowania konkursowego – kierowała Katedrą i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a od roku 2013 – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W swojej działalności naukowo-dydaktycznej prof. Boroń-Kaczmarska była promotorem 21 rozpraw doktorskich oraz wspierała rozwój 10 doktorów habilitowanych i trzech profesorów. Kierowała specjalizacją w dziedzinie choroby zakaźne 10 młodych lekarzy.

Wielokrotnie recenzowała prace naukowe w renomowanych światowych czasopismach medycznych. Odbyła szereg szkoleń doskonalących w tematyce chorób wątroby oraz choroby AIDS w wiodących Ośrodkach Naukowych Europy, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów podręczników lub monografii. W roku 2017 wydany został podręcznik „Choroby zakaźne i pasożytnicze”, którego jest głównym współredaktorem. Dominująca problematyka, którą podejmuje w publikacjach naukowych i podręcznikach, to choroby wątroby, zakażenie HIV i choroba AIDS oraz zakaźne zagrożenia cywilizacyjne.

Wraz z gronem najlepszych specjalistów w dziedzinie chorób wątroby założyła Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Natomiast z najlepszymi w dziedzinie zdrowia publicznego – Polskie Stowarzyszenie Naukowe „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Za swoją działalność organizacyjną i naukową w towarzystwach naukowych została wyróżniona członkostwem honorowym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Jest laureatką licznych nagród Ministra Zdrowia przyznanych za cykl publikacji naukowych oraz za zaangażowanie w problematykę zapobiegania i zwalczania zakażenia HIV oraz choroby AIDS.

Profesor Boroń-Kaczmarska przyjmuje w Poradni hepatologicznej naszej kliniki.