Akademia Wsparcia i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

ZAKRES USŁUG

Zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą:

  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia neurologopedyczna
  • Zajęcia rozwijające umiejętności szkolne
  • Nauczanie języka angielskiego dla dzieci z dysleksją
Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Wiertelak 
Terapie logopedyczne prowadzi mgr Małgorzata Kupczyk

Dodatkowo prowadzimy:

  • Warsztaty dla nauczycieli
  • Warsztaty dla rodziców