Little_girl_blowing _dandelions_on_the_meadow_child_kid

CO TO JEST ODCZULANIE?

Immunoterapia alergenowa (immunoterapia swoista, szczepienia alergenowe, odczulanie) to jedyny dostępny we współczesnej medycynie przyczynowy sposób leczenia chorób alergicznych, których objawy są wynikiem narażenia na działanie alergenów środowiska zewnętrznego.
Leczenie to prowadzi do zmniejszenia wrażliwości osoby uczulonej na alergeny i, w konsekwencji, do eliminacji lub zmniejszenia stopnia nasilenia objawów choroby. Immunoterapia alergenowa koryguje zaburzenia immunologiczne, które występują u chorych na choroby alergiczne. Wskazania do immunoterapii (odczulania) powinien ustalać specjalista alergolog. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu tego typu leczeniawymaga wnikliwej analizy dolegliwości chorego w powiązaniu z narażeniem na domniemany alergen, czynnik sprawczy objawów choroby i potwierdzenia uczulenia wynikami badań dodatkowych.

KWALIFIKACJA DO IMMUNOTERAPII

Kwalifikacja do immunoterapii odbywa się w Poradni Alergologicznej Medical Clinic Podhale. Podczas konsultacji lekarz po wykonaniu wielu badań i postawieniu ostatecznej diagnozy może podjąć decyzję o rozpoczęciu odczulania.

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PODCZAS IMMUNOTERAPII

  • Przestrzegać zalecanych przez lekarza terminów wizyt w PORADNI ALERGOLOGICZNEJ , pozostawać co najmniej 30 minut w gabinecie zabiegowym po podaniu szczepionki.
  • Odnotowywać i skrupulatnie przekazywać w czasie wizyty, przed podaniem kolejnych dawek szczepionki, wszystkie objawy, które wystąpiły po opuszczeniu gabinetu lekarza, czy też niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy są niepokojące.
  • Po każdym zastrzyku unikać wysiłku fizycznego.
  • Unikać narażenia na działanie substancji uczulających.
  • Zażywać tylko leki zaakceptowane przez lekarza i poinformować lekarza o ewentualnych zmianach w leczeniu.

JAKIE SĄ  PRZECIWWSKAZANIA DO ODCZULANIA?hipoalergiczni_ciekawostki_zapomnij_o_strzykawkach

Immunoterapia alergenowa jest przeciwwskazana u chorych, u których stan układu immunologicznego uniemożliwia prawidłową odpowiedź na leczenie (niedobory immunologiczne, choroby tkanki łącznej, choroby nowotworowe). Do czasowych przeciwwskazań do stosowania immunoterapii należą infekcje – zarówno wirusowe, jak i bakteryjne. Ten sposób leczenia nie jest wskazany u chorych na ciężką postać choroby alergicznej oraz na choroby układu krążenia o niestabilnym przebiegu. Są to przeciwwskazania względne, które wymagają indywidualnej decyzji lekarza w odniesieniu do konkretnego chorego.