otylosc-zabija

CO TO JEST OTYŁOŚĆ?

Otyłość to przewlekła choroba, która powstaje w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, co jest wynikiem przewagi energii pobranej z pożywienia nad energią wydatkowaną, (czyli energią potrzebną na podstawową przemianę materii, termogenezę i aktywność fizyczną).

WHO definiuje otyłość, jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, powodujące rozwój innych chorób.

Ryzyko rozwoju powikłań otyłości różni się w zależności od ilości nadmiaru tkanki tłuszczowej, jej rozmieszczenia oraz czasu trwania choroby (im wcześniej rozwija się w życiu otyłość tym większe ryzyko rozwoju powikłań, stąd tak ważna jest prewencja otyłości już od najmłodszych lat). Powszechnie przyjętym kryterium rozpoznania otyłości jest wartość wskaźnika masy ciała BMI.

CZYNNIKI ODGRYWAJĄCE ISTOTNĄ ROLĘ W POWSTAWANIU OTYŁOŚCI

Czynniki środowiskowe:

 • Zmiany nawyków żywieniowych oraz rodzaju spożywanej żywności ( m.in zwiększone spożycie tłuszczów i cukrów, wysoko przetworzonej żywności o dużej gęstości energetycznej, zmniejszone spożycie błonnika pokarmowego), prowadzi to do przekraczania zapotrzebowania energetycznego.
 • Zmniejszająca się aktywność fizyczna.
 • Przewlekły stres (który niekiedy może być rozładowywany poprzez jedzenie), może się zwiększać w następstwie przyrostu masy ciała- to z kolei prowadzi do obniżenia samooceny oraz izolacji społecznej (powstaje błędne koło ucieczki w jedzenie).

Czynniki dziedziczne – w większości przypadków rodzinnego występowania otyłości większą rolę niż czynniki genetyczne odgrywa powielanie niekorzystnych nawyków żywieniowych i wzorców spędzania wolnego czasu.

Zaburzenia emocjonalne:

 • Obniżenie samooceny mogące powodować brak samoakceptacji i sprzyjać zachowaniom niekorzystnym dla zdrowia, ale także niewystarczającej motywacji do podejmowania działań.
 • Obniżenie nastroju, włącznie z rozwojem depresji.
 • Zespół kompulsywnego jedzenia (binge eating disorder-BED) – charakteryzuje się epizodami objadania się, podczas których w krótkim czasie dochodzi do zjedzenia dużej ilości pokarmów, czemu towarzyszy brak poczucia kontroli nadilością i jakością spożywanych pokarmów oraz występowaniem zachowań świadczących o utracie kontroli (znacznie szybsze jedzenie niż zwykle , jedzenie mimo braku uczucia głodu, jedzenie aż do nieprzyjemnego uczucia w sytości, jedzenie w samotności, uczucie przygnębienia lub winy po przejedzeniu się).
 • Uzależnienie od jedzenia.
 • Tendencja do nadmiernego i niekontrolowanego je dzenia jest większa u osób u osób silnie przeżywających emocje, takie jak gniew rozdrażnienie i pesymistyczna postawa.
 • Otyłość związana z zaburzeniami hormonalnymi, które mogą powodować zmiany w łaknieniu (np. wzrost łaknienia w zespole Cushinga) lub w wydatku energetycznego (np. zmniejszenie podstawowej przemiany materii w niedoczynności tarczycy).

POWIKŁANIA NIEMETABOLICZNE OTYŁOŚCI

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, biodrowych i stawów kręgosłupa, związana z przeciążeniami układu ruchu, powodująca bóle stawów, problemy z poruszaniem się.
 • Żylaki kończyn dolnych i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 • Zespól hipowentylacji spowodowanej otyłością – powoduje duszność problemy z oddychaniem.
 • Obturacyjny bezdech senny -skutkujący przewlekłą sennością, zmęczeniem w ciągu dnia.
 • Kamica pęcherzyka żółciowego,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy objawiający się zgagą, czyli piekącym bólem w klatce piersiowej, występującym po posiłkach,
 • Przepuklina rozworu przełykowego.
 • Psychologiczne konsekwencje otyłości:niska samoocena, zaburzenia wizualizacji własnego ciała, izolacja społeczna, depresja, obniżony nastrój.

POWIKŁANIA METABOLICZNE OTYŁOŚCI

Wynikają z przewlekłego stanu zapalnego i dysfunkcji hormonalnej tkanki tłuszczowej:

 • Stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu 2.
 • Zaburzenia lipidowe.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Miażdżyca i jej konsekwencje m.in choroba niedokrwienna serca.
 • Niealkoholowe stłuszczenie wątroby.
 • Dna moczanowa.
 • Nowotwory (przede wszystkim rak jelita grubego, piersi, endometrium, gruczołu krokowego).
 • Zaburzenia hormonalne.

JAK SKUTECZNIE  WYLECZYĆ OTYŁOŚĆ?

Gruntowna diagnoza – podstawą skutecznego leczenia otyłości jest rozpoznanie problemów; specjaliści Medical Clinic Podhale dzięki przekrojowym badaniom medycznym i psychologicznym dowiadują się wszystkiego, co istotne, by zacząć efektywną terapię.

Motywacja do zmian – u chorych na otyłość występuje często syndrom wyuczonej bezradności; praca z zespołem specjalistów Medical Clinic Podhale pomaga odnaleźć w sobie wiarę w możliwość wyleczenia i zbudować silną motywację do przestrzegania przyjętych zasad.

Zrozumienie swoich emocji – otyłość można rozpatrywać jak każdy inny nałóg; objadanie się jest działaniem mającym na celu poradzenie sobie z lękiem, wstydem, poczuciem winy i innymi negatywnymi emocjami; zrozumienie przyczyn swojego zachowania to nieodzowny krok do zmian.

Nauka nowych nawyków – w skutecznej terapii otyłości ważne jest to, by oduczyć się szkodliwych nawyków, np.  napadowego objadania się, nocnego podjadania czy dojadania po dzieciach i zastąpić je innymi, sprzyjającymi redukcji masy ciała.

Indywidualna dieta – dobranie diety odpowiadającej indywidualnemu zapotrzebowaniu danego organizmu to odpowiedzialne, skomplikowane zadanie, właściwie dobrana dieta pozwala na bezpieczną i skuteczną redukcję masy ciała, bez ryzyka rozwoju niedoborów oraz pogorszenia stanu ogólnego zdrowia.

Aktywność fizyczna – wiele wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia masy ciała opiera się na wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych; chociaż stojąca za nimi motywacja jest nieraz godna podziwu, nieprzemyślane i zbyt wyczerpujące ćwiczenia mogą zaszkodzić nie przynosząc pożądanych efektów, nie są też rozwiązaniem dla każdego. W Medical Clinic Podhale ćwiczenia są indywidualnie dobierane przez specjalistę.

Otyłość to bardzo złożona choroba, wymagająca wieloczynnikowej terapii. W Poradni Leczenia  Otyłości Medical Clinic Podhale pracujemy w interdyscyplinarnym zespole złożonym z lekarzy, dietetyków i fizjoterapeutów.

 JAKIE BADANIA SĄ POMOCNE?

Sprofilowane badania laboratoryjne służą wyborowi właściwej strategii odchudzania. Dotyczyć mogą stanu gospodarki hormonalnej (min. hormony tarczycy, hormony płciowe) i diagnostyki nakierowanej na zjawisko insulinooporności. Określenie parametrów gospodarki lipidowej i przewlekłego zapalenia stanowi o stopniu zagrożenia chorobami związanymi z otyłością. Być może będą konieczne inne badania, które świadczą o niedoborach składników potrzebnych do utrzymania właściwej wagi i zdrowia (np. poziom witaminy D).

Wykonujemy analizę składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA, bioelectrical impedance analysis). Ten precyzyjny i nieinwazyjny pomiar pozwala na określenie składu tkanek na podstawie oporu, jaki stawiają prądowi o niskim natężeniu. Analizę taką można przeprowadzić zarówno u osób obu płci, w dowolnym wieku, zdrowych i chorych, bez ryzyka niebezpiecznych konsekwencji. Szczegółowa analiza składu ciała zaawansowanym analizatorem pozwala na monitorowanie zmian w poszczególnych jego częściach przed rozpoczęciem i w czasie trwania terapii otyłości, dostarczając szczegółowych informacji o zawartości poszczególnych komponentów: tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, beztłuszczowej masy ciała oraz zawartości wody i kości

Kolejnym badaniem zlecanym przez lekarzy Medical Clinic Podhale jest test na nietolerancję pokarmową metodą immunochemiczną. Schorzenie to występujące nader często, zgodnie z niektórymi szacunkami nawet u ok. 40% populacji. Ustalenie listy pokarmów nieprawidłowo przyswajanych przez organizm pomaga uniknąć zbędnych działań nakierowanych na zminimalizowanie objawów nietolerancji pokarmowej, takich jak ospałość, męczliwość, migreny, opuchlizna, zespół nadwrażliwych jelit i wiele innych. Diagnostyka jest o tyle ważna, że w przeciwieństwie do alergii pokarmowych reakcja organizmu nie następuje natychmiast, przez co trudno powiązać dolegliwości z przyjmowanym pokarmem.