652xX_Kaszel_w_nocy.jpg

CZYM SĄ PYLICE PŁUC?

Pylice charakteryzują się gromadzeniem w tkance płucnej skupisk pyłu i odczynem tkanki płucnej na jego obecność – to definicja WHO. Choroba jest wynikiem wdychania określonych pyłów, które następnie przedostają się do dalszych odcinków układu oddechowego, osadzają w miąższu płuc a komórki układu immunologicznego, głównie makrofagi i limfocyty w odpowiedzi na ich obecność wydzielają szereg czynników, które doprowadzają do odkładania się kolagenu i powstawania ognisk włóknienia w płucach. Najczęściej rozpoznawane w Polsce pylice płuc to pylica krzemionkowa, pylica górników kopalń węgla i pylica azbestowa.

PYLICA KRZEMOWA

Pylica krzemowa jest wywołana wdychaniem pyłu krzemionki. Narażeni na jej rozwój są osoby pracujące przy budowie tuneli, chodników kopalnianych, w kamieniołomach, pracownicy przemysłu porcelanowego, materiałów ogniotwórczych i ściernych. Choroba rozwija się powoli, zwykle po kilkunastoletnim narażeniu i przez dłuższy czas przebiega bezobjawowo. Początkowo objawy związane są głównie z przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Z czasem pojawia się duszność, kaszel, objawy przeciążenia prawej komory serca, niewydolność oddechowa. Raz powstałe w płucach zmiany są nieodwracalne. Podstawą rozpoznanie jest narażenie zawodowe na krzemionkę oraz charakterystyczne zmiany radiologiczne. W badaniu RTG płuc stwierdza się obecność drobnych zacienień w postaci guzków, niekiedy ze zwapnieniami. Leczenia przyczynowego brak.

PYLICA  AZBESTOWA

Pylica azbestowa jest wywołana wdychaniem pyłu azbestu. W 1997 roku wprowadzono w Polsce zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest, dzięki czemu narażenie na ten chorobotwórczy pierwiastek zmniejszyło się. Nadal jednak rozpoznaje się przypadki pylicy azbestowej u osób pracujących przed laty przy produkcji azbestu. Objawy są podobne jak przy innych postaciach pylic. Występuje kaszel, duszność. Ponieważ zmiany pylicze nie cofają się nawet pomimo przerwania narażenia na azbest, a nawet mają tendencję do postępu, po latach może dojść do rozwoju niewydolności oddechowej.