badanie-spirometrii-krakow-choroba-pluc

CO TO JEST BADANIE SPIROMETRYCZNE?

Spirometria (badanie spirometryczne) jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.
Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela.

WSKAZANIA DO BADANIA

Jest to jedno z podstawowych badan w pulmonologii, dlatego zakres wskazań jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić:

 • podejrzenie astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby) oraz monitorowanie ich przebiegu,
 • ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi),
 • orzecznictwo medyczne.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

 • Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).
 • Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
 • Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
 • Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie zapewne poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela (jeśli wykonywana będzie próba odwracalności obturacji).

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA

 • Niekontrolowane i znaczne nadciśnienie tętnicze
 • Krwioplucie nieznanego pochodzenia
 • Niedawno przebyty zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa
 • Niedawno przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe lub operacja głowy
 • Tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
 • Niedawno przebyta operacja na naczyniach krwionośnych
 • Przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienie siatkówki

JAKI JEST PRZEBIEG BADANIA?

Spirometria jest badaniem dokładnym i powtarzalnym, o ile wykona się ją prawidłowo. Niektóre z wyników w znacznym stopniu zależą od wysiłku badanego. Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej. Należy siedzieć prosto, nie wolno się garbić. Należy objąć szczelnie ustnik aparatu wargami i dokładnie wykonywać polecenia technika prowadzącego badanie. Początkowo oddycha się spokojnie. Następnie na dany znak nabiera się maksymalnie głęboko powietrza, po czym wykonuje jak najmocniejszy i najszybszy wydech. To pierwsza „trudność techniczna” (można to sobie przećwiczyć – trzeba dmuchnąć możliwie najmocniej).
Następnie kontynuuje się wydech jak najdłużej. Wkrótce ma się wrażenie, że w płucach nie zostało już w ogóle powietrza – nie wolno się poddawać, trzeba dalej dmuchać, aż do momentu, kiedy technik powie, że można już przestać. Poprawne wykonanie spirometrii wcale nie jest takie proste, ale warto się postarać. Badanie nie jest szkodliwe dla zdrowia, a uzyskuje się wiarygodny i co ważniejsze powtarzalny (czyli podobny za każdym razem) wynik. Próbę zwykle powtarza się trzy razy, raz za razem, a uzyskane wyniki powinny być podobne – jest to jeden z warunków poprawnego wykonania badania.