testy-skorne
JAKIE MAJĄ ZASTOSOWANIE TESTY SKÓRNE?

Testy skórne wykorzystuje się diagnostyce dermatologicznej u chorych, u których zachodzi podejrzenie udziału reakcji alergicznych w powstawaniu zmian skórnych. Dzięki nim lekarz może ocenić jak reaguje skóra kontakt z danym alergenem. Wynik dodatni świadczy o uczuleniu pacjenta na dany alergen.  W diagnostyce alergologicznej najcześciej stosowane są dwa rodzaje testów:

  • Skórne testy punktowe.
  • Punktowe testy płatkowe.

Różnią się one rodzajem reakcji immunologicznej, która zachodzi w trakcie testu oraz sposobem wykonania i czasem odczytu wyniku.

PUNKTOWE TESTY SKÓRNE

Skórne testy punktowe (STP) wykonuje się w celu wykrycia lub potwierdzenia uczulenia u pacjentów z podejrzeniem atopowego zapalenia skóry, a także w uzasadnionych przypadkach sugerujących alergię na lek.  A zatem metodę tę stosuje się głównie u chorych z podejrzeniem reakcji typu natychmiastowego, rozwijającej się w ciągu kilku, kilkunastu minut od kontaktu z alergenem i przebiegającej  udziałem przeciwciał klasy E (IgE-zależnej). Testy te są szczególnie przydatne w diagnozowaniu uczulenia na alergeny powietrznopochodne, czyli zawieszone w powietrzu, takie jak pyłki roślin (traw, drzew i chwastów), roztocze kurzu domowego, alergeny sierści zwierząt lub grzyby pleśniowe. Znajdują zastosowanie również w  rozpoznawaniu alergenów odpowiedzialnych za alergiczne i całoroczne zapalenia spojówek i błony śluzowej nosa oraz astmy.

Ponadto skórne testy punktowe można wykonać z alergenami pokarmowymi, co czyni je szczególnie przydatnymi u najmłodszych chorych z podejrzeniem alergii pokarmowej. Skórne testy punktowe wykonywane są w Poradni Alergologicznej Medical Clinic Podhale.     Lekarze wykonuje je w gbinecie zabiegowym przy asyście pielęgniarki.   W zależności od danych uzyskanych w trakcie zbierania wywiadu lekarz ustala zestaw alergenów, które będą testowane.

NASKÓRKOWE TESTY PŁATKOWE

Naskórkowe testy płatkowe (NTP) wykonuje się w diagnostyce alergologicznej różnych odmian wyprysku, a w szczególności w przypadku podejrzenia wyprysku kontaktowego. Lekarz, zlecając te testy, chce ocenić reaktywność skóry na szereg różnych związków chemicznych, z którymi pacjent styka się w życiu codziennym (w domu, szkole, pracy). Zatem testy te służą zbadaniu kontaktowej reakcji immunologicznej. Kontaktowa reakcja immunologiczna zasadniczo rożni się od reakcji natychmiastowej obserwowanej w przypadku STP, bowiem zachodzi z udziałem komórek pamięci (limfocytów) i ma miejsce po ok. 24 h od kontaktu z alergenem.

NTP wykonuje się na niezmienionej skórze pleców, gdzie alergeny umieszczone w wazelinie nakłada się w specjalnych komorach i przykleja za pomocą plastrów. Plastry z alergenami powinny być w ciągłym kontakcie ze skórą przez 48 godzin. Po upływie tego czasu testy się usuwa i dokonuje się pierwszego odczytu. Kolejny odczyt ma miejsce po upływie trzeciej doby (po 72 h) od nałożenia. W trakcie obecności testów na skórze chory nie powinien moczyć tej okolicy pleców.