Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 21:00
So 8:00 - 18:00

ul. Nowotarska 294,
34-431 Waksmund, Poľsko

MUDr. Anna Boroń-Kaczmarska, PhD

Hepatológ

Hepatológ

Akademická učiteľka a lekárka, hepatológ a špecialista v oblasti infekčných chorôb a verejného zdravia, ako aj držiteľka špecializácie 1. stupňa v odboroch vnútorné choroby a lekárska mikrobiológia.

*aktuálne termíny prijatia sú dostupné na telefónnom čísle: +48 18 264 40 00

Vysokú školu ukončila na Lekárskej fakulte vtedajšej Lekárskej VŠ v Białymstoku, kde taktiež absolvovala všetký stupne lekárskeho a vedeckého rozvoja. Po získaní odbornej kvalifikácie viedla Katedru klinickej fyziológie Lekárskej univerzity v Białymstoku, potom – po úspešnom absolvovaní jednotlivých etáp výberového konania – pôsobila ako vedúca Katedry a Kliniky infekčných chorôb a hepatológie Pomorskej lekárskej univerzity v Štetíne a od roku 2013 – na Lekárskej univerzite v Katoviciach na Sliezsku.

Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti prof. Boroń-Kaczmarska bola promótorkou 21 doktorských dizertačných prác a podporovala odborný rozvoj (habilitácie) 10 lekárov a troch profesorov. Dohliadala na rozvoj – špecializáciu 10 mladých lekárov v oblasti infekčných chôrob.

Viackrát recenzovala vedecké práce v renomovaných medzinárodných lekárskych časopisoch. Absolvovala odborné školenia v oblasti chorôb pečene a AIDS vo výskumných centrách v Európe, okrem iného v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku a Švédsku. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 300 vedeckých publikácií a niekoľkodesiatok kapitol učebníc alebo monografií. Je spoluredaktorkou učebnice „Infekčné a parazitárne choroby“ publikovanej v roku 2017. Vo vedeckých publikáciach a učebniciach sa zaoberala predovšetkým ochoreniami pečene, infekciami HIV a AIDS, ako aj infekčnými civilizačnými chorobami.

Spolu so skupinou najlepších odborníkov v oblasti chorôb pečene založila Poľskú hepatologickú spoločnosť. Spolu s najlepšími odborníkmi v oblasti verejného zdravia – Poľskú vedeckú spoločnosť „Civilizačné ochrozenia a verejné zdravie“. Za svoju aktivitu a prácu vo vedeckých spoločnostiach bola ocenená čestným členstvom v Poľskej hepatologickej spoločnosti, Poľskej vedeckej spoločnosi pre ochorenie AIDS , Poľskej spoločnosti epidemiológov a lekárskej spoločnosti pre liečbu infekčných ochorení.

Je laureátkou viacerých ocenení Ministerstvom zdravotníctva za cyklus vedeckých publikácií a angažovanie sa v boji proti epidemii HIV/AIDS.

Profesorka Boroń-Kaczmarska prijíma pacientov na hepatológickom oddeleni našej kliniky.