Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 21:00
So 8:00 - 18:00

ul. Nowotarska 294,
34-431 Waksmund, Poľsko

MUDr. Paulina Pasińska, PhD

Neurológia

Neurológia

MUDr. Paulina Pasińska je absolventkou Lekárskej fakulty univerzity v Lodži (2010).

*aktuálne termíny prijatia sú dostupné na telefónnom čísle: +48 18 264 40 00

Absolvovala postgraduálnu stáž v nemocnici Ministerstva vnútra a administratívy v Krakove. Odborné skúsenosti získala v rámci špecializácie na Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Krakove (2013-2017). V roku 2017 úspešne zvládla odbornú skúšku a získala ocenenie Regionálnej lekárskej komory v Krakove.

V roku 2020 obhájila s vyznamenaním doktorandskú prácu „Delirium post – stroke: prevalencia, rizikové faktory a jej podtypy u pacientov v akútnej fáze cievnej mozgovej príhody. Dlhodobá prognóza pacientov s delíriom po cievnej mozgovej príhode “.

V súčasnej dobe je zamestnaná ako asistentka na Katedre lekárskej didaktiky Jagellonskej univerzity CM.

Je členkou Poľskej neurologickej spoločnosti, autorkou a spoluautorkou vedeckých publikácií v oblasti neurológie. Neustále si zdokonaľuje svoje lekárske schopnosti a aktívne sa zúčastňuje špecializovaných školení, kurzov a odborných vedeckých konferencií doma aj v zahraničí.

Vo svojej praxi sa zaoberá liečbou neurologických ochorení centrálneho a periférneho nervového systému (bolesť hlavy a závraty, chorobné stavy –polyneuropatia a mononeuropatia končatín, ochorenia nervosvalového spojenia, degeneratívne ochorenia chrbtice, ischias stehna a ramena, epilepsia, neurodegeneratívne ochorenia – Parkinsonova a Alzheimerova choroba, chvenie, tiky, tortikolis, porážka, syndróm karpálneho tunela.