Naša klinika disponuje najmodernejším laserovým vybavením zaručujúcim bezpečnosť a účinnosť liečby. Dokážeme odstrániť nežiaduce ochlpenie podľa požiadavky pacientov.