Otváracie hodiny
Po - Pi 8:00 - 21:00
So 8:00 - 18:00

ul. Nowotarska 294,
34-431 Waksmund, Poľsko

Neurologické vyšetrenie

Konzultácie a diagnostiku vykonávajú skúsení špecialisti, ktorí zisťujú stav pred ochorením, zhromažďujú informácie, týkajúce sa všeobecného zdravotného stavu, akýchkoľvek dočasných ochorení, chronických chorôb, úrazov, predpísaných liekov, ako aj rodinných a environmentálnych podmienok.

Rozhovor je východiskom a úvodom k predmetnému neurologickému vyšetreniu, pri ktorom neurológ postupne kontroluje:

  • fungovanie hlavových nervov,
  • funkcie autonómneho nervového systému,
  • reflexy,
  • svalové napätie a silu,
  • pohybový systém – súdržnosť pohybov a chôdze,
  • povrchné a vnútorné citenie,
  • súdržnosť pohybov,
  • koreňové a meningeálne príznaky.

Laboratórne testy

Základné laboratórne testy sú primárnym prostriedkom na získanie charakteristického klinického obrazu o výskyte neurologického ochorenia. Jedným z najčastejšie vykonávaných testov je tzv reakcia Biernackého – tj test rýchlosti sedimentácie červených krviniek, po ktorom nasledujú morfologické testy s náterom periférnej krvi, ako aj testy moču a mozgovomiechového moku, spočívajúce v hodnotení fyzikálno-chemických vlastností tekutiny, identifikácii mikroorganizmov a stanovení koncentrácie tzv imunoglobulíny triedy G.

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvuk je metóda, ktorá umožňuje posúdiť karotické, intrakraniálne a vertebrálne artérie, ktorých úlohou je zabezpečiť správne prekrvenie mozgu. Tento test umožňuje určiť riziko ischemickej cievnej mozgovej poruchy a sledovať priebeh liečby.