Gdzie mogę sprawdzić grafik lekarzy?

Grafiki pracy lekarzy dostępne są na Portalu Pacjenta oraz na stronie internetowej w zakładce lekarze Po wejściu do zakładki należy wybrać odpowiedni dział, a następnie specjalizację.

Czy babcia lub inna osoba trzecia może przyjść z dzieckiem na konsultacje do lekarza lub do stomatologa?

Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego. Wzór upoważnienia można pobrać TUTAJ.

Jakie dane są potrzebne do wystawienia zwolnienia l-4?

W celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lekarz wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA.
Do wystawienia takiego zaświadczenia (zwolnienia lekarskiego) niezbędne są dane: PESEL i NIP zakładu pracy. Jeżeli nie nadano numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku, gdy jesteście Państwo jednocześnie zatrudnieni w więcej niż jednej firmie (bez względu na pełnioną funkcję i wymiar czasu pracy) należy poprosić o wystawienie zwolnienia dla każdego z pracodawców osobno podając NIP każdego z nich.
Druk ZUS-ZLA dedykowany jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Zatrudnieni w innej formie nie otrzymują druku ZUS-ZLA.

Jak mogę zarejestrować się na wizyty w placówce?

Zarezerwowaną wcześniej wizytę możesz zatwierdzić w Recepcji:

 • osobiście
 • pod numerem telefonu 18264 4000
 • SMS-owo pod numerem telefonu 512 504 655

 

Dlaczego mimo płatności za usługi radiologiczne wymagamy skierowań?

Wynika to z ustawowego obowiązku wykonywania badań radiologicznych tylko na zlecenie lekarza. Wiąże się to z narażeniem na promieniowanie rentgenowskie w czasie badania. Ponadto pacjent nie jest w stanie trafnie ocenić jakie konkretnie i w jakiej projekcji (np. ustawienia kończyny) zdjęcie należy zrobić, by uwidocznić ewentualne nieprawidłowości.

Czym jest program Zdrowie&Piękno?

Program „Zdrowie&Piękno” to oferta zniżek na usługi oferowane przez firmy partnerskie Medical Clinic Podhale Szczegóły dotyczące tego programu można odnaleźć Tutaj.

Jak mogę odwołać wizytę?

Wizytę możesz odwołać:

dzwoniąc do rejestracji pod numer telefonu 18 264 40 00.
wysyłając SMS o  treści „NIE + Imię i nazwisko” pod numer 512 504 655

Czy w przypadku spóźnienia na wizytę zostanę przyjęty?

Jeżeli przewidujesz spóźnienie na wizytę, zadzwoń nas pod numer 18 264 40 00 lub 512 504 655.Nasz Konsultant pomoże Ci w znalezieniu dogodnego rozwiązania.

Czy można dokonać rezerwacji wizyty u wybranego specjalisty przez Internet?

Rezerwacji wizyt lekarskich przez Internet można dokonywać za pośrednictwem Portalu Pacjenta w zakładce rejestracja online.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań?

Wyniki podstawowych badań krwi i moczu są do dyspozycji Pacjenta już następnego dnia. Jeżeli lekarz uzna za konieczne (np. ze względu na stan zdrowia Pacjenta) wykonanie badań w trybie pilnym, wtedy wyniki badań dostępne są w ciągu paru godzin.

Na posiewy i badania specjalistyczne (rzadko zlecane) czas oczekiwania wynosi kilka dni.

Czas oczekiwania na wynik cytologii wynosi do 21 dni.

Wyniki badań radiologicznych są opisywane w ciągu paru godzin, ale istnieje możliwość natychmiastowej oceny badania na monitorze przez lekarza.

Wyniki badań Usg oraz ECHO dostępne są od razu po badaniu.

W jaki sposób pacjent może skierować swoje uwagi dotyczące opieki medycznej w Medical Clinic Podhale ?

Istnieje kilka dróg:

 • poprzez ankietę umieszczoną na stronie internetowej www.medicalclinic.pl lub dostępną w rejestracji kliniki,
 • poprzez formularz reklamacji dostępny na głównej stronie w sekcji Dla Pacjentów,
 • na adres mailowy manager@medicalclinic.pl
 • lub pod bezpośrednio do Managera Kliniki pod numerem telefonu: 512 494 760.

Czy zabiegi wykonywane w klinice są płatne?

Zabiegi realizowane w Medical Clinic Podhale są wykonywane odpłatnie. Realizujemy również usługi stomatologiczne  (w tym stomatologia w znieczuleniu ogólnymdla Pacjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz usługi rehabilitacyjne na podstawie kontraktu z NFZ.

Co to są zabiegi chirurgii jednego dnia?

Chirurgia jednego dnia jest sposobem leczenia zabiegowego zapewniającego wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24h). Pomysł opieki dziennej powstał ponad 10 lat temu od tamtej pory stała się powszechną alternatywą dla standardowej opieki szpitalnej. W Polsce pacjenci mogą korzystać z takich oddziałów od kilku lat. Przed wykonaniem zabiegu pacjent jest konsultowany przez szereg specjalistów co do jego kwalifikacji do wykonania w tym trybie zabiegu. Chirurgia jednego dnia wymaga bardzo starannego kwalifikowania, w tym wykonania szeregu badań diagnostycznych. Główne korzyści wykonywania zabiegów chirurgicznych w ramach chirurgii jednego dnia polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skróceniu pobytu w szpitalu i okresu nieobecności w pracy.

W Medical Clinic Podhale możecie Państwo skorzystać z zabiegów z zakresu:

 • Implantologii
 • Chirurgii plastycznej
 • Chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • Chirurgii i urologii dziecięcej
 • Laryngologii
 • Ortopedii
 • Okulistyki
 • Urologii
 • Neurochirurgii
 • Ginekologii

Jak wyposażony jest blok operacyjny?

Blok operacyjny składa się z sali operacyjnej wyposażonej zgodnie z najwyższymi wymaganiami technicznymi i sanitarnymi. Sale wyposażone są w sprzęt do laparoskopii, aparaturę do znieczulenia ogólnego, systemy monitorowania, systemy do dezynfekcji i sterylizacji. W skład bloku operacyjnego wchodzi 2-łóżkowa sala wybudzeń z nowoczesnym systemem monitorowania funkcji życiowych. Fachowa opieka i tak nowoczesne wyposażenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pacjentów.

Jak należy przygotować się do zabiegu?

Aby prawidłowo przygotować się do zabiegu z zakresu chirurgii jednego dnia należy wykonać niżej wymienione czynności:

1. Podstawowe badania: grupa krwi i czynnik RH, morfologia, badania biochemiczne sód potas, glukoza, wskaźnik krwawienia, krzepnięcia, EKG, RTG klatki piersiowej.

2. Konsultacja lekarza anestezjologa – odbywa się na kilka dni przed zabiegiem, na polecenie lekarza prowadzącego lub jeśli nie ma takiej potrzeby, w dniu zabiegu po przyjęciu do szpitala. Rozmowa ma na celu ocenę ryzyka znieczulenia, ocenę aktualnego stanu chorego, analizę wyników badań oraz ewentualne zlecenie kolejnych badań.

3. Wszyscy pacjenci przed zabiegami planowanymi powinni pojawić się w szpitalu na czczo, tzn. powstrzymać się od jedzenia i picia na minimum 6-8 godzin przed zabiegiem.

4. Konieczne jest posiadanie aktualnych szczepień przeciwko żółtaczce zakaźnej typu B.

5. W dniu zabiegu pacjent powinien zjawić się o wyznaczonej porze, zabierając ze sobą wyniki badań, dokument potwierdzający tożsamość oraz rzeczy osobiste.

Czy wszystkie badania i konsultacje przed zabiegiem można wykonać w Medical Clinic Podhale?

W poradniach specjalistycznych udzielane są konsultacje przedoperacyjne, kwalifikujące do zabiegu w tym konsultacja anestezjologa. Możliwe jest również wykonanie badań diagnostycznych (RTG, USG), jak i laboratoryjnych.

Jak wyposażone są sale  pooperacyjne?

Klinika dysponuje salami jednoosobowymi i dwuosobowymi. Wszystkie sale wyposażone są w indywidualne łazienki, TV, systemy przywoławcze, klimatyzację, wifi. Pacjenci po zabiegach operacyjnych mają możliwość skorzystania z ”Menu Kliniki”Pacjentom może towarzyszyć rodzina przez cały czas pobytu w szpitalu. W przypadku dzieci rodzic może wejść na sale operacyjną i towarzyszyć dziecku do momentu podania narkozy, tak aby zmniejszyć stres.