Czas: 60-90 minutZnieczulenie: OgólneRekonwalescencja: 7 dni

KOREKCJA POROZSTĘPOWYCH  ZNIEKSZTAŁCEŃ WARG I NOSA

Zniekształcenia twarzy, które są wynikiem wad rozwojowych twarzoczaszki bardzo często dotyczą też nosa. Najczęstszą wadą rozwojową twarzy jest rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego szczęki i podniebienia. Jeżeli wada ta ma charakter jednostronny, to nazywano to zniekształcenie kiedyś „zajęczą wargą”, w przypadku występowania obustronnego – „wilczą paszczą”. W dzisiejszych czasach nie widuje się dorosłych osób z tak zniekształconą twarzą, dzięki możliwościom, jakie daje chirurgia plastyczna. Wieloetapowe operacje plastyczne pozwalają dzieciom z tymi wadami wyglądać podobnie do swoich zdrowych rówieśników. Celem leczenia jest uzyskanie harmonijnych rysów twarzy, prawidłowego zgryzu oraz zrozumiałej mowy (rozszczep podniebienia znacznie upośledza mowę). Jednym z elementów anatomicznych tej wady jest porozszczepowe zniekształcenie nosa. Ostateczną korekcję chirurgiczną nosa porozszczepowego wykonuje się po 16-tym roku życia – wtedy, gdy nos już przestaje rosnąć. Zabieg powinien być wykonany metodą otwartą i ważnym elementem operacji jest rekonstrukcja niedorozwiniętych elementów rusztowania przeszczepami chrząstki z przegrody nosa lub z ucha (czasami konieczny jest nawet przeszczep chrząstki z żebra). Wynik tych operacji nigdy nie jest idealny – wynika to z ciężkości zniekształcenia. Pacjenci natomiast są zwykle bardzo zadowoleni z poprawy wyglądu i funkcji nosa.