14585338_1243682689028112_1587795613_n

CO TO JEST IMPLANT?

Implant – w stomatologii jest to element zastępujący korzeń własnego zęba. Sztywny implant wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zębodołowego, pozwala na wykonanie stałego (tzn. nigdy nie wyjmowanego z ust, nawet do mycia) uzupełnienia protetycznego – korony, mostu bądź pełnej rekonstrukcji zgryzu w przypadkach, kiedy nie mamy już ani jednego własnego zęba.implant_korzen

Podstawowym materiałem z jakiego robione są implanty jest tytan – jest to jedyny jak dotąd wykryty pierwiastek, który łączy w sobie dwie istotne z punktu widzenia zastosowania cechy:

 • jest doskonale tolerowany przez organizm, który nie traktuje elementów tytanowych jako “ciała obce”
 • jest na tyle wytrzymały, żeby znieść obciążania takie, jakim podlegają korzenie naturalnych zębów.

RODZAJE IMPLANTÓW

 • Implanty dwuczęściowe – składają się z dwóch odrębnych części, tj.elementu umieszczonego w kości posiadającego nagwintowanie – przypominającego rodzaj śrubki (część wewnatrzkostna) oraz łącznika – część przypominającej oszlifowaną koronę zęba, którą dokręca się do części wewnatrzkostnej. Na nim umieszcza się koronę protetyczną odpowiedniego rodzaju (np. tymczasową, ostateczną, porcelanową bez metalu, na stali, złocie, tytanie itp.).
 • Implanty jednoczęściowe – Łącznik i część wewnątrzkostna wykonane są w całości ( stanowią jeden element) i od razu całe umieszczane są w szczęce pacjenta. Na łączniku podobnie jak w implantach dwuczęściowych umieszcza się koronę protetyczną.

 KIEDY CZAS NA IMPLANTY?

Jeśli straciłeś jeden lub kilka zębów czas na wszczepienie implantów – dzięki stosowanej przez nas metodzie nowe zęby (implanty) osadzone są w kości i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby. Implanty są optymalną metodą leczenia:

 • dla pacjentów po wszelkiego typu urazach np. komunikacyjnych, kiedy dochodzi do utraty zębów
 • dla pacjentów, którzy dotychczas zmuszeni byli do noszenia ruchomych protez, które były dla nich wielkim dyskomfortem w kontaktach towarzyskich.

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego zgryzu i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Pozostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby kontaktować.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA IMPLANTÓW?

Nowoczesne Implanty to wiele korzyści dla Pacjenta:

 • możecie Państwo rozmawiać i śmiać się bez skrępowania – nie ma możliwości rozróżnienia naturalnych zębów i zębów zbudowanych na w szczepach,
 • wasze nowe zęby są mocno zakorzenione i wydają się być waszymi własnymi, naturalnymi zębami, ponadto zęby przyległe – zdrowe nie wymagają spiłowania,
 • możecie Państwo bez żadnego problemu jeść co tylko zechcecie, bez żadnych ograniczeń,
 • zachowujecie pełną estetykę i wspaniały wygląd przez długie lata,
 • macie gwarancję wykonania zabiegu tylko w autoryzowanych gabinetach, zarazem uzyskacie Państwo pomoc i poradę na całym świecie,

Implanty to dobre rozwiązanie w każdym przypadku – pozwalają one na:

 • odbudowę jednego zęba bez potrzeby spiłowania zdrowych i dobrych zębów w sąsiedztwie
 • odbudowę kilku zębów – kilkakrotna niezależna implantacja nie narusza pozostałych zębów
 • odbudowę w przypadku bezzębia – wykonanie protezy nasadkowej zapewni Państwu poczucie odzyskania swoich własnych zębów oraz całkowicie nową jakość życia.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Przede wszystkim konieczna jest dokładna diagnostyka (plan protetyczny, badania ogólne, szczegółowa i ocena ilości i jakości kości w miejscu planowanego wszczepu, ocena higieniczna). Zwykle zapraszamy pacjenta na dwie wizyty: pierwszą – ogólną, kiedy oceniamy jakie są potrzeby i życzenia pacjenta oraz jakie są możliwości z naszej strony. Oszacowujemy też indywidualnie koszty. Jeżeli pacjent jest zainteresowany, zlecamy badania (m. in. ogólne badanie krwi i moczu, zdjęcie pantomograficzne i lub tomografię komputerową szczęk), wykonujemy kilka badań w gabinecie (ocenę modeli diagnostycznych, ocenę grubości błony śluzowej, pobieramy wyciski itp.). Ostatecznie możemy przedstawić plan leczenia (niekiedy zawiera on zabiegi z chirurgii przedimplantacyjnej)648A0722

PRZEBIEG ZABIEGU

Najprościej można powiedzieć, że w czasie zabiegu wszczepiania implantów należy naciąć i odwarstwić błonę śluzową z pola operacyjnego, nawiercić otwór (otwory) specjalnym zestawem wierteł, wprowadzić implant na jego miejsce, a odwarstwioną śluzówkę zaszyć. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym.
Jeżeli wybraliśmy implanty dwuczęściowe cześć wewnątrzkostna Implantu integruje się z kością od 3 do 6 miesięcy (3 miesiące w żuchwie, 6 miesięcy w szczęce). Po okresie gojenia (3 – 6 miesięcy) konieczny jest zabieg odsłonięcia części wewnątrzkostnej i umieszczenie na niej na około 2 tygodnie śruby gojącej, która formuje dziąsło.

Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, w czasie których lekarz ma możliwość oceny efektów leczenia, pacjent zaś zgłoszenia swoich spostrzeżeń.

CZY WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW JEST BOLESNE?

Zabieg wszczepiania implantów jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym – jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki delikatności i precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

CZY WSZCZEPY MOGĄ CAŁKOWICIE ZASTĄPIĆ NATURALNE UZĘBIENIE?

Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne.

JAKA JEST TRWAŁOŚĆ IMPLANTÓW?

Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).