Staw ramienny

1Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej7500zł
2Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej z resekcją stawu barkowo - obojczykowego7500zł
3Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów7500zł
4Artroskopowa naprawa stożka rotatorów8500zł + koszt implantu
5Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramiennego - BLS8500zł + koszt implrantu
6Atroskopowa plastyka niestabilności stawu ramiennego + remplissage8500zł + koszt implantu
7Artroskopowa korekcja niestabilnośći stawu ramiennego m. Latarjet11000zł
8Korekcja niestabilności stawu ramiennego m. Latarjet11000zł
9Uwolnienie (artroliza) barki zamrożonego 'frozen shoulder'7500zł
10Endoproteza barku - połowiczna9000zł + koszt implantu
11Endoproteza barki - całkowita9000zł + koszt implantu
12Endoproteza barku - odwrócona9000zł + koszt implanntu

Staw łokciowy, nadgarstkowy i ręka

1Korekcja łokcja tenisistu - topaz + PRP5000zł - 6000zł
2Zespół cieśni nadgarstka3000zł
3Korekcja palca trzaskającego3000zł

Staw kolanowy

1Artoskopia(bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, synowektomia, usunięcie ciał wolnych5000zł
2Artroskopowa naprawa łąkotki(z implantem)5000zł + koszt implantu
3Artroskopowa rekonstrukcja więzadłą krzyżowego przedniego (ACL)8000zł
4Artroskopowa rekonstrukcja więzadłą krzyżowego tylnego (PCL)8000zł
5Rekonstrukcja kompleksu tylko - bocznego8000zł + koszt implantu
6Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (MCL)8000zł + koszt implantu
7Resekcja torbieli bakera klasycznie8000zł + koszt implantu
8Osteotomia podkolanowa HTO8000zł + koszt implantu
9Osteotomia fulkersona z nawykowym zwichnięciu rzepki4000zł

Stopa i staw skokowy

1Rekonstrukcja odnisk martwicy chrzęstno - kostnej bloczka kości skokowej z wypełnieniem ubytków kosrnych oraz rekonstrukcja chrząstki5000zł
2Leczenie palucha koślawego (halluxa) - implanty tytanowe, leczenie bez unieruchomienia gipsowego4000zł
3LEczenie deformacji młoteczkowej, szponiastej palca stopy3000zł