Medical Clinic Podhale NZOZ Centrum Stomatologii Rodzinnej Michał Szczepaniak,
ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund,
NIP: 735-286-16-73, REGON: 360508165.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych.
 • Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych.
 • Badaniach związanych z rentgenodiagnostyką konwencjonalną aparatem ogólnodiagnostycznym.
 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS:
  • Aparat RTG pantomograficzny do zdjęć stomatologicznych, zewnątrzustnych: model aparatu rtg: Pax Duo 3D, numer fabryczny aparatu rtg: 039 – 0194, DECYZJA Nr 2/72/2014 z dnia 28.04.2014.
  • Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych: model aparatu rtg: MinRay, numer fabryczny aparatu rtg: I 1206589, DECYZJA Nr 2/72/2014 z dnia 28.04.2014.
 • Uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/70/2014 z dnia 28.04.2014:
  • Aparat rtg ogólnodiagnostyczny: model aparatu rtg: Jumong E, numer fabryczny: SJDE 1308001, DECYZJA Nr 2/54/2016 z dnia 09.06.2016.
 • Uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/51/2016 z dnia 09.06.2016.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.20 do 31.03.20) zmierzona dawka efektywna wyniosła:
  < 0.10 mSv.

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych. Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG. Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok,
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba