N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej,

Ul. Nowotarska 294

34-431 Waksmund

Waksmund,15.01.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dniu 21.12.2018 r. N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej, Wspólnik spółki cywilnej “Nasze Zdrowie”, wspólnik spółki cywilnej MEDICAL CLINIC PODHALE Michał Szczepaniak, Ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund zwrócił się z zapytaniem ofertowym do trzech wykonawców.

Przedmiotem zamówienia była usługa dostarczenia materiałów medycznych.

W wyniku weryfikacji i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez ITP. S.A., prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa. Oferent otrzymał najwyższą ilość punktów i spełnia warunki wymienione w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej,

Ul. Nowotarska 294

34-431 Waksmund